Özet Bilgi

Fatura satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, malı satan veya işi yapan firma tarafından düzenlenerek müşteriye verilen belgedir.

Faturanın şekli:
Faturada aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir.
1) Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
2) Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası
3) Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası
4) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı
5) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası. (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır)